Open Air Probe Stadtkapelle Geseke – Langeneicke
  • 28. Juli 2017
  • 19:00
  • Kirchpark Langeneicke

Open Air Probe der Stadtkapelle Geseke am 28. Juli 2017 um 19.00 Uhr im Kirchpark Langeneicke.